Cultuurlandgoederen Zundert

De gemeente Zundert kent een aantal landgoederen waarvan De Oude Buissche Heide, De Pannenhoef, De Moeren en De Vloeiweide de bekendste zijn. Al deze landgoederen kennen hun eigen historie en de daarbij behorende verhalen en zijn natuurlijk prachtige wandel- en fietsgebieden voor zowel de regionale bevolking alsmede de vele toeristen die deze regio bezoeken. De laatste jaren zien we dan ook een toenemende belangstelling voor die gebieden zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor flora of fauna.

Landgoederen lenen er zich bij uitstek ook voor om, met respect voor flora en fauna, kleinschalige culturele activiteiten te ontplooien welke passen bij de aard en de historie van het individuele landgoed. Dit heeft een aantal mensen ertoe gebracht een stichting in het leven te roepen om invulling te geven aan die activiteiten.

Activiteiten:

Naar de website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *