Cultuurlandgoederen Zundert

De gemeente Zundert kent een aantal landgoederen waarvan De Oude Buissche Heide, De Pannenhoef, De Moeren en De Vloeiweide de bekendste zijn. Al deze landgoederen kennen hun eigen historie en de daarbij behorende verhalen en zijn natuurlijk prachtige wandel- en fietsgebieden voor zowel de regionale bevolking alsmede de vele toeristen die deze regio bezoeken. De laatste jaren zien we dan ook een toenemende belangstelling voor die gebieden zonder dat dat negatieve gevolgen heeft voor flora of fauna.

Landgoederen lenen er zich bij uitstek ook voor om, met respect voor flora en fauna, kleinschalige culturele activiteiten te ontplooien welke passen bij de aard en de historie van het individuele landgoed. Dit heeft een aantal mensen ertoe gebracht een stichting in het leven te roepen om invulling te geven aan die activiteiten.

Activiteiten:

Naar de website

Kunstroute 2017

De werkgroep Kunstroute Zundert, onderdeel van het Beeldend Centrum Zundert, organiseert op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 de Kunstroute. 

Nieuw dit jaar is dat er een werkstuk gemaakt kan worden n.a.v. een centraal thema. Alle werkstukken die gemaakt worden n.a.v. dit centrale thema worden geëxposeerd in de grote zaal van “Bij Ons”, te Zundert. De werkgroep Kunstroute Zundert ziet in het centrale thema een nieuwe uitdaging maar stelt het niet als een verplichting. Het centrale thema dit jaar is: Groei.

In de grote zaal “Bij Ons” het voormalig Cultuur Centrum te Zundert is er, vanwege de centrale expositie, minder ruimte dan gebruikelijk om te exposeren voor individuele deelnemers, maar het blijft wel het startpunt en de locatie om informatie over te route te verkrijgen.

Meer weten? Klik hier.